Transitievergoeding

Wat houdt transitievergoeding in?

Nieuw is de transitievergoeding bij ontslag. Op grond van nieuwe wetgeving is de werkgever aan de werknemer aan het einde van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd indien het (voortgezette) dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd en:

  • De arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van de werkgever is ontbonden of na het einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet is voortgezet of
  • als de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever door de werknemer is opgezegd, op verzoek van de werknemer is ontbonden of na het einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet is voortgezet.
De transitievergoeding bedraagt:
  • Gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband een derde bruto maandsalaris per dienstjaar.
  • Voor de periode daarna een half bruto maandsalaris per dienstjaar.
De transitievergoeding bedraagt maximaal €75.000,- bruto of, bij een hoger salaris dan €75.000,- op jaarbasis, maximaal een bruto jaarsalaris over twaalf maanden.

Overgangsregeling transitievergoeding

Voor de transitievergoeding gelden twee overgangsregelingen:
  1. Voor 50-plussers geldt tot 2020 een overgangsregeling bij een dienstverband van minimaal tien jaar. De transitievergoeding bedraagt dan één bruto maandsalaris voor elke dienstjaar dat de werknemer na het bereiken van de 50-jarige leeftijd in dienst was. Deze regeling geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 medewerkers.
  2. Als u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft, mag u tot 1 januari 2020 bij beëindiging vanwege bedrijfseconomische redenen uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013.
Wij kunnen langer flexibel zijn, namelijk 5,5 jaar. Maar ook wij zijn verplicht de transitievergoeding te betalen bij het niet verlengen van de contracten voor (on)bepaalde tijd nadat een medewerker minimaal 24 maanden in dienst is geweest

Alle rechten voorbehoudenRealisatie door Innovadis
Alle rechten voorbehouden Realisatie door Innovadis