Loonheffingskorting

Het toepassen van loonheffingskorting voor werknemers

De loonheffingskorting geeft u als werknemer korting op de te betalen loonbelasting. U houdt hierdoor bij salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer u deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Ontvangt u een uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO of AOW) dan wordt daar de loonheffingskorting al toegepast. Op het inschrijfformulier van Payroll Intermediair kruist u dan aan: Payroll Intermediair moet de loonheffingskorting niet toepassen. Hebt u geen andere baan of ontvangt u geen uitkering? Dan kruist u aan op het inschrijfformulier: Payroll Intermediair moet de loonheffingskorting toepassen.

Het wordt aangeraden om de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever of uitkerende instantie waar u het hoogste bruto-inkomen ontvangt.

Alle rechten voorbehoudenRealisatie door Innovadis
Alle rechten voorbehouden Realisatie door Innovadis