Wat is stukloon?

Geplaatst op 30 juli 2018

Meer weten over stukloon

Wat is stukloon?
Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, legt u vooraf vast in het contract met uw werknemer

Wat verandert er?
Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. Onder deze omstandigheden blijft stukloon mogelijk.

Wanneer is dit gewijzigd?
Per 1 januari 2018.

Wat moet u doen?
U moet het aantal uren registreren dat uw werknemers aan het werk zijn en het loon dat zij daarmee verdienen. Uit uw administratie moet blijken dat u uw werknemers gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht. Als in uw bedrijf een volledige werkweek 36 uur telt en uw werknemer van 22 jaar of ouder werkt in deeltijd 20 uur, dan moet u hem ten minste 20 keer € 10,12 betalen. Bij een 38- of 40-urige werkweek betaalt u het bijbehorende uurloon dat in de tabel hieronder is af te lezen. Voor werknemers jonger dan 22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Hoe hoog is het minimumloon?
In onderstaande tabellen ziet u de minimumlonen per 1 januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waartoe u behoort. Werkt uw werknemer parttime? Dan geldt het minimumloon, maar het salaris hangt af van hoeveel uur uw werknemer per week werkt.
 

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Per uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er uitzonderingen?
Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, vraagt u uw werkgeversorganisatie om samen met de werknemersorganisatie(s) in de sector een stukloonnorm vast te stellen en een verzoek in te dienen bij de Stichting van de Arbeid. Het kan echter ook voorkomen dat uw werkgeversorganisatie alleen, dus zonder een werknemersorganisatie, een verzoek bij de Stichting van de Arbeid indient.De Stichting van de Arbeid kan vervolgens na een beoordeling van de stukloonnorm namens de werkgevers- en/of werknemersorganisaties het verzoek indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze specifieke werkzaamheden uit te zonderen. De minister zal vervolgens beoordelen of voldaan is aan de criteria. Indien de werkzaamheden worden aangewezen kunt u op basis van die vastgestelde sectorale stukloonnorm betalen. Op de site van de Stichting van de Arbeid (http://www.stvda.nl/nl/thema/arbeidsvoorwaarden/stukloon.aspx) vindt u meer informatie over de procedure.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over stukloon? Laat dan uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Andere nieuwsberichten

Wat is stukloon?

30 juli 2018

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, legt u vooraf vast.

Lees meer

Vacature Assistent Controller

14 juli 2018

Cijfers maken jou niet zenuwachtig! Jij wil er helemaal je specialiteit van maken.

Lees meer
Alle rechten voorbehoudenRealisatie door Innovadis
Alle rechten voorbehouden Realisatie door Innovadis